martedì 29 agosto 2017

MW News: Riattivata Radio Damasco su 567 kHz - Low Power svedese su 1179 kHz

Immagine dal blog Rincon de la Onda Corta
Il sito MediumWave.Info  riporta due notizie interessanti per gli appassionati delle onde medie: la riattivazione di Radio Damasco su 567 kHz e il ritorno on air per due settimane in Svezia di Horby sui 1179 kHz. Quest'ultima però con soli 2,5 watt... la vedo un po' dura per noi italiani.

SYRIA
Damascus Radio is active again on 567 kHz after being silent on that frequency for more than a year. Received today loud and clear in Northern Saudi Arabia.
Transmitter Location: Adra, Damascus, Syria.

However, the 666 kHz that was dedicated for Sout al Sha'ab and used the same transmission facilities is no longer in use, since that station was closed down for good.
Rawad Hamwi, WRTH fb group (26/8-2017)


SWEDEN
Hörby MW 1179 kHz started up today (22 agosto). The xmitter is placed in O. Sallerup and has 2.5 W ERP via a vertical antenna.
The transmitter will at the beginning be on air abt 14 days. During "VeteranLjuddagen" September 2nd the program will be with music, other times a loop with test sound!
In daytime the xmitter has a limited range, but in the evenings and early mornings it will hopefully could be heard far away.
Reports are more than welcome and will be answered with a QSL-card if wanted.
send your report to 1179@veteranljuddagen.se

Original text in Swedish:
Hörby mellanvåg 1179 kHz kom igång idag. Sändaren är placerad i Ö Sallerup och vi sänder med 2,5 W ERP på en vertikalantenn. Sändaren kommer till att börja med att vara aktiv under ca 14 dagar. Under VeteranLjuddagen den 2 september kommer ett musikprogram att sändas, övrig tid sänds endast en slinga med testljud. Under dagtid har sändaren en begränsad räckvidd men på kvällar och tidiga morgnar kan sändningen förhoppningsvis nå långt.
Vi är mycket intresserade av lyssnarrapporter vilka besvaras med QSL-kort om så önskas. Skicka din lyssnarrapport till 1179@veteranljuddagen.se

Hope to see you at the VeteranLjuddagen!
Bengt Ericsson via Lennart Deimert, NORDX yg (22/8-2017)